Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

2η συνάντηση

Στη δεύτερη συνάντηση της ομάδας έγιναν οι εξής δραστηριότητες:
 • Δημιουργία ομάδων 
 •  Επιλογή ονόματος ομάδας
Οι μαθητές συζήτησαν σε ομάδες και επέλεξαν το όνομα της ομάδας τους. Στη συνέχεια το ανακοίνωσαν στην ολομέλεια και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους το επέλεξαν. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει στην ενδυνάμωση των ομάδων και των σχέσεων μεταξύ των παιδιών.

 • Καταιγισμός ιδεών για το τι γνωρίζουμε για την ανακύκλωση και τα είδη ανακύκλωσης που ξέρουμε
Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης και τους διάφορους τύπους ανακύκλωσης που υπάρχουν.

 • Χωρισμός του θέματος σε υποθέματα και επιλογή υποθέματος από κάθε ομάδα
Με τη συζήτηση στις ομάδςς αναδείχθηκαν τα παρακάτω υποθέματα:
 1. Ανακύκλωση συσκευασιών
 2. Ανακύκλωση μπαταριών
 3. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 4. Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού
 5. Ανακύκλωση υπολλειμμάτων τροφών - κομποστοποίηση
 6. Ανακύκλωση οχημάτων
 7. Ανακύκλωση ελαστικών
 8. Ανακύκλωση λαδιών-λιπαντικών αυτοκινήτων
 Οι ομάδες επέλεξαν τα υποθέματα με τα οποία θα ασχοληθούν και έγινε ο καταμερισμός που φαίνεται παρακάτω:

1η ομάδα : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ
 1. Ανακύκλωση οχημάτων
 2. Ανακύκλωση ελαστικών
 3. Ανακύκλωση λαδιών-λιπαντικών αυτοκινήτων
2η ομάδα : THE SWAGGERS
 1. Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού
 2. Ανακύκλωση υπολλειμμάτων τροφών - κομποστοποίηση
3η ομάδα
 1. Ανακύκλωση μπαταριών
 2. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
4η ομάδα : ΜΠΑΜΙΕΣ-ΤΟΥΛΟΥΜΠΕΣ
 1. Ανακύκλωση συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδων)
 2. Ανταποδοτική ανακύκλωση 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου