Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

5η συνάντηση

Στην 5η συνάντηση συγκεντρωθήκαμε σε ένα από τα τέσσερα Εργαστήρια Πληροφορικής που διαθέτει το σχολείο. Εκεί οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες και προχώρησαν στη συγγραφή μέρους της ερευνητικής εργασίας.

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

4η συνάντηση

Στην 4η συνάντηση μαζευτήκαμε στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Εκεί αναζητήσαμε πληροφορίες για το θέμα της ανακύκλωσης και της εργασίας που ανέλαβε κάθε ομάδα. Επίσης, ψάξαμε στο Διαδίκτυο στους τρεις Η/Υ που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και προβάλαμε με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα σχετικά βίντεο που βρήκαμε στο Internet.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού

Από τη μαθήτρια Χήρα Άννα

3η συνάντηση

Στην 3η συνάντηση η κάθε ομάδα με βάση το υπόθεμα που επέλεξε, κατέγραψε τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν για το θέμα και σε δεύτερη φάση έγινε προγραμματισμός των δράσεων, της έρευνας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει κάθε μαθητής στο πλαίσιο της ομάδας.

2η συνάντηση

Στη δεύτερη συνάντηση της ομάδας έγιναν οι εξής δραστηριότητες:
 • Δημιουργία ομάδων 
 •  Επιλογή ονόματος ομάδας
Οι μαθητές συζήτησαν σε ομάδες και επέλεξαν το όνομα της ομάδας τους. Στη συνέχεια το ανακοίνωσαν στην ολομέλεια και εξήγησαν τους λόγους για τους οποίους το επέλεξαν. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει στην ενδυνάμωση των ομάδων και των σχέσεων μεταξύ των παιδιών.

 • Καταιγισμός ιδεών για το τι γνωρίζουμε για την ανακύκλωση και τα είδη ανακύκλωσης που ξέρουμε
Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης και τους διάφορους τύπους ανακύκλωσης που υπάρχουν.

 • Χωρισμός του θέματος σε υποθέματα και επιλογή υποθέματος από κάθε ομάδα
Με τη συζήτηση στις ομάδςς αναδείχθηκαν τα παρακάτω υποθέματα:
 1. Ανακύκλωση συσκευασιών
 2. Ανακύκλωση μπαταριών
 3. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
 4. Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού
 5. Ανακύκλωση υπολλειμμάτων τροφών - κομποστοποίηση
 6. Ανακύκλωση οχημάτων
 7. Ανακύκλωση ελαστικών
 8. Ανακύκλωση λαδιών-λιπαντικών αυτοκινήτων
 Οι ομάδες επέλεξαν τα υποθέματα με τα οποία θα ασχοληθούν και έγινε ο καταμερισμός που φαίνεται παρακάτω:

1η ομάδα : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ/ΑΠΟΣΥΡΣΗ
 1. Ανακύκλωση οχημάτων
 2. Ανακύκλωση ελαστικών
 3. Ανακύκλωση λαδιών-λιπαντικών αυτοκινήτων
2η ομάδα : THE SWAGGERS
 1. Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού
 2. Ανακύκλωση υπολλειμμάτων τροφών - κομποστοποίηση
3η ομάδα
 1. Ανακύκλωση μπαταριών
 2. Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
4η ομάδα : ΜΠΑΜΙΕΣ-ΤΟΥΛΟΥΜΠΕΣ
 1. Ανακύκλωση συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδων)
 2. Ανταποδοτική ανακύκλωση 

 

Εκπαιδευτική τηλεόραση-βίντεο για την ανακύκλωση

Με το βίντεο αυτό μπορούμε να γνωρίσουμε τις μεθόδους βιομηχανικής ανακύκλωσης του χαρτιού, του μέταλλου και του γυαλιού. Να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης και γιατί αυτή οδηγεί σε μια ζωή με οικονομία σε όσα μας παρέχει η φύση και σεβασμό στο περιβάλλον. Ας δούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να επαναχρησιμοποιήσουμε τα υλικά και να αποφύγουμε τη σπατάλη. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε με οικονομία όσα μας παρέχει η φύση και να σεβόμαστε το περιβάλλον.
   

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

1η συνάντηση

Την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ομάδας ΑΕ6 της Α τάξης του σχολείου με μαθητές που επέλεξαν να εργαστούν στο θέμα "Δεν πετάω...ανακυκλώνω". Οι δραστηριότητες που έγιναν ήταν οι εξής:
 • Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους καθηγητές κ. Δαμβόπουλο Χριστόφορο (ΠΕ04.01-Φυσικός) και Τασχουνίδη Ευστάθιο (ΠΕ04.01-Φυσικός) για το μάθημα της ερευνητικής εργασίας, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τον τρόπο αξιολόγησης.
 • Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε προσωρινές ομάδες, γνωρίστηκαν μεταξύ τουςκαι συζήτησαν για τις βασικές αρχές και κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν αποδοτικά και δημιουργικά. Μάλιστα, συνέταξαν ένα συμβόλαιο κανόνων και συμπεριφορών το οποίο και υπέγραψαν. 
 • Μετά ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας  και το συμβόλαιο της ομάδας πάνω στο οποίο έγιναν σχόλια και παρατηρήσεις από όλα τα παιδιά.
 • Τέλος, οι μαθητές συμπλήρωσαν το ατομικό τους ημερολόγιο και ανανέωσαν το ραντεβού για την επόμενη συνάντηση.