Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

3η συνάντηση

Στην 3η συνάντηση η κάθε ομάδα με βάση το υπόθεμα που επέλεξε, κατέγραψε τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν για το θέμα και σε δεύτερη φάση έγινε προγραμματισμός των δράσεων, της έρευνας και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει κάθε μαθητής στο πλαίσιο της ομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου